Kunszt Wodny w Gdańsku - co warto wiedzieć?

W ostatnich miesiącach Kunszt Wodny, nowy budynek Instytutu Kultury Miejskiej, był opisywany w prasie w kontekście przesuniętego otwarcia i kontrowersyjnego pawilonu obuwniczego. Historia tego już nieistniejącego obiektu jest niezmiernie ciekawa, zatem warto wiedzieć o nim parę informacji. Kunszyt Wodny był rodzajem przepompowni wybudowanej w XVI wieku, jakiej mechanizm zapewniał odpowiednie ciśnienie zaopatrzeniu miasta w wodę. Nie ulega wątpliwości, zanim zbudowano miasta, woda była nadal dostępna. Dzięki budowie Kanału Raduni dla tej nienormalnej średniowiecznej inwestycji Krzyżacy zaopatrywali miasto w wodę ze studni, zasypali miejską fosę i zapewnili funkcjonowanie młyna.

Odpady wrzucano do Motławy lub kanału. Znany obecnie obiekt, jako Kunszt Wodny, poza lokalizacją ma niewiele wspólnego z pierwowzorem. To właśnie pod nowoczesnym adresem, gdzie w przybliżeniu zlokalizowana jest nowoczesna przepompownia, ma się mieścić Instytut Kultury Miejskiej. Niestety uruchomienie opóźniło się o kilka lat. W ostatnich miesiącach budziło to wiele kontrowersji, jak choćby niedawna budowa pawilonu obuwniczego, która wywołała reakcję władz miasta i wzbudziła wątpliwości mieszkańców Gdańska. Piękne zdjęcia Art of Light, można zobaczyć na przeróżnych stronach internetowych, czy też forach dyskusyjnych.

Zobacz więcej: https://www.stockpressphoto.eu/urban-space/kunszt-wodny-gdansk